Leren uitkomen    
 
met uw inkomen

DIENSTVERLENING

 

Budgetcoaching  : Om financieel stabiel te zijn is een goed overzicht onontbeerlijk. Een helpende hand kan daarbij erg handig zijn. Onze budgetcoach kan u deze helpende hand bieden. Hij helpt u door duidelijkheid te verschaffen in uw financiële situatie en oplossingen aan te reiken om uw financiële touwtjes (weer) in handen te krijgen.

Budget Basis : Binnen dit pakket draagt u de verantwoordelijkheid voor uw financiën aan ons over. Uw inkomen zal naar een te openen beheerrekening worden overgemaakt. U blijft verantwoordelijk, maar wij zorgen er voor dat uw vaste lasten worden betaald. U krijgt van ons wekelijks een vast bedrag aan leefgeld, dat we bij de bespreking van het Budgetplan hebben afgesproken. Ook wijzigt uw postadres om uw budgetcoach in de gelegenheid te stellen direct en adequaat te kunnen reageren op ontwikkelingen.

Budget Plus : Binnen dit pakket bieden wij de diensten die al beschreven zijn binnen Budget Basis. Daarnaast doen we de voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van uitkeringen en eventueel toeslagen. Ook worden door ons dan losse betalingen gedaan.

Budgetbeheer Extra : Binnen dit pakket bieden wij de diensten die al beschreven zijn bij Budget Basis en Budget Plus. Daarnaast verzorgen wij, als u dat wilt, de voorbereidende werkzaamheden voor het aanvragen van een schuldenregeling.